Budsjettskjema 1B - netto driftVedtatt budsjett 2015Budsjettforslag 2016Budsjettforslag 2017Budsjettforslag 2018Budsjettforslag 2019
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann9 3958 9738 9738 9738 973
Økonomi148 139137 339130 839130 839130 839
Personal og organisasjon117 704112 454112 454112 454112 454
Kommunikasjonsavdeling7 7027 6527 6527 6527 652
Næring7 0207 1927 1927 1927 192
Kommuneadvokat6 8377 0877 0877 0877 087
Politisk sekretariat11 42011 37011 37011 37011 370
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner308 217292 067285 567285 567285 567
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår71 55171 26471 26471 26471 264
Barnehage1 078 3271 039 5271 036 4771 022 2271 021 367
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud66 38462 28462 28462 28462 284
Grunnskole1 357 8931 325 8031 326 2031 325 9031 325 903
Johannes læringssenter114 133113 976113 976113 976113 976
Stavanger kulturskole34 48832 88832 88832 88832 888
Pedagogisk-psykologisk tjeneste39 45838 35838 35838 35838 358
Ungdom og fritid69 25668 65668 15668 15668 656
Helsestasjon og skolehelsetjenesten64 22365 92365 92365 92365 923
Barneverntjenesten204 188211 888211 888211 888211 888
EMbo9 8579 3579 3579 3579 357
Helse og sosialkontor654 424659 554659 554661 054661 054
NAV222 749239 342239 342239 342239 342
Fysio- og ergoterapitjenesten56 50056 50056 50056 50056 500
Hjemmebaserte tjenester 413 920423 454425 954436 054447 054
Alders- og sykehjem785 393764 793754 193779 693790 693
Rehabiliteringsseksjonen42 08041 93041 93041 93041 930
Arbeidstreningsseksjonen12 29212 29212 29212 29212 292
Flyktningseksjonen8 8259 1259 1259 1259 125
Dagsenter og avlastningsseksjonen121 349132 049134 849146 849146 849
Tekniske hjemmetjenester1 4921 2421 2421 2421 242
Krisesenteret i Stavanger11 19011 19011 19011 19011 190
Helsehuset i Stavanger7 86510 86510 86510 86510 865
Stavanger legevakt31 20938 10938 10938 10938 109
Sentrale midler legetjeneste64 15564 95565 75566 55566 555
Sentrale midler levekår−50 817−48 240−48 240−55 740−55 740
Sum Oppvekst og levekår5 492 3845 457 0845 449 4345 477 2845 498 924
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging5 9545 9345 9345 9345 934
Miljø4 6554 6354 6354 6354 635
Utbygging−2 830−840−8409601 460
Stavanger eiendom−306 763−284 503−248 603−250 253−232 653
Park og vei141 158138 708140 408143 108144 808
Idrett120 856125 716129 241128 991126 841
Vannverket- - - - -
Avløpsverket−9 681- - - -
Renovasjon140140140140140
Plan og anlegg- - - - -
Sum Bymiljø og utbygging−46 511−10 21030 91533 51551 165
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling11 85917 70917 36912 40912 059
Byggesaksavdelingen- - - - -
Planavdelinger35 43033 88039 88039 88036 880
Kulturavdelingen151 810152 810151 460151 560151 560
Sum Kultur og byutvikling199 099204 399208 709203 849200 499
Felles kostnader691 223917 330905 038899 201893 339
Sum drift6 644 4126 860 6706 879 6636 899 4166 929 494
Sum fordelt til drift−6 644 412−6 860 670−6 879 663−6 899 416−6 929 494
Sum totalt- - - - -
Tabell 10.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift 10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift