Skatt og rammetilskuddOpprinnelig vedtatt budsjett
2015
Justert budsjett per 2. tertial
2015
Rådmannens forslag
2016
Rådmannens forslag
2017
Rådmannens forslag
2018
Rådmannens forslag
2019
Formue- og inntektsskatt −4 989 800−4 799 400−5 092 000−5 134 000−5 182 000−5 234 000
Vekst fra året før4,5 %0,5 %6,1 %0,8 %0,9 %1,0 %
% av landsgjennomsnittet143,3 %139,2 %137,9 %137,9 %137,9 %137,9 %
Antall innbyggere 01.01.xx132 102132 102133 209134 349135 636137 042
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 77236 31138 50138 39438 42138 432
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 26 35626 10027 71927 71827 71927 719
Diff. Stavanger og landsgj.snittet11 41610 21110 78210 67610 70210 713
Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)−2 945 700−2 942 458−2 998 000−3 010 000−3 027 800−3 051 900
Utgiftsutjevning460 946460 900457 171462 148465 348478 948
INGAR 8 3298 3297 5778 0008 0008 000
Saker med særskilt fordeling−9 975−9 975−17 348−17 348−17 348−17 348
Storbytilskudd−47 200−47 202−49 000−49 400−49 800−50 300
Tapskompensasjon skjønn−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400
Saldering NB /RNB−38 494
Prosjektskjønn−1 350
Ekstra tiltaksmidler vedlikehold/rehab.−12 700
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.−2 561 000−2 597 650−2 639 700−2 634 000−2 649 000−2 660 000
Inntektsutjevning 954 700856 500888 700896 200904 500913 400
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning−1 606 300−1 741 150−1 751 000−1 737 800−1 744 500−1 746 600
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet−6 596 100−6 540 550−6 843 000−6 871 800−6 926 500−6 980 600
Sum endring i %4,6 %0,4 %0,8 %0,8 %
Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter 10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter