Viser til satsene ovenfor. Det kan også komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning på kr 1 700.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter «oppretting av matrikkel» og «oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning».

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

12.10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 12.10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning