Gebyr ved privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 7 300
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde1 800
Tabell 12.32 Gebyr ved privat grenseavtale
Last ned tabelldata (Excel)

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

12.10.7 Privat grenseavtale 12.10.7 Privat grenseavtale