Beregning av gebyrgrunnlag 20162016
Kapitalkostnader
Avskrivninger3 766 000
Renter restkapital628 000
Sum kapitalkostnader4 394 000
Drift og vedlikehold
Kjøp fra IVAR IKS55 200 000
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS54 035 000
Hovedpost 0 (lønn)5 905 000
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)24 117 000
Internkjøp1 010 000
Kapitalkostnad4 394 000
Gebyrgrunnlag144 661 000
Tabell 12.3 Beregning av gebyrgrunnlag for 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Beregning av dekningsgrad (forhold mellom gebyrinntekter og gebyrgrunnlag):

Foreslåtte inntekter 2016: kr 141 205 000

Dekningsgrad: kr 141 205 000 / kr 144 661 000 = 97,6 %

Differansen dekkes gjennom bruk av midler fra renovasjonsfondet.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

12.2.1 Beregning av gebyrgrunnlag 12.2.1 Beregning av gebyrgrunnlag