Stavanger kommune gjør nå vedtak om moderasjoner også for barn i ikke-kommunale barnehager. Barnehagene vil bli orientert om hvilke betalingssatser som er gjeldende. Tapt foreldrebetaling vil bli automatisk refundert barnehagene.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

12.5.3 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager 12.5.3 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager