Rådmannen foreslår at betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2015 videreføres våren 2016. Betalingssatsen for våren er:

MånedsprisPeriodePlass
2 78001.01 - 30.06100 %
1 92001.01 - 30.0660 %
Tabell 12.9 Månedspris SFO, våren 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Fra høsten 2016 foreslår rådmannen å øke betalingssatsen med kr 75 per måned for 100 % plass og kr 45 per måned for 60 % plass. Dette utgjør følgende:

MånedsprisPeriodePlass
2 85501.08 - 31.12100 %
1 96501.08 - 31.1260 %
Tabell 12.10 Månedspris SFO, høsten 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

  1. Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller inntektskravene vil i perioden 01.01 – 30.06 kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 780 per måned til kr 860 per måned. For perioden 01.08 – 31.12 vil søker kunne få redusert avgiften på en 100 % plass fra kr 2 855 per måned til kr 890 per måned. Dette er differansen mellom en 100 % plass og en 60 % plass.
  2. Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

12.6.1 Skolefritidsordningen (SFO) 12.6.1 Skolefritidsordningen (SFO)