Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 150 og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2016. Forskriften sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

Denne siden ble sist oppdatert 29. September 2016, 12:29.

Meny

Årsrapport 2015

12.8.3 Betaling for korttidsopphold 12.8.3 Betaling for korttidsopphold