Prisen foreslås økt med 2,7 % fra 1.1.2016 til kr 277 per døgn.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

12.8.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji 12.8.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji