Økonomiske mål2016201720182019Snitt 2016-2019Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene2,2 %2,1 %3,2 %3,8 %2,8 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering54 % 37 %100 %86 %66 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene63 %68 %64 %61 %64 %< 60 %
Tabell 2.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.1.5 Økonomiske mål 2.1.5 Økonomiske mål