Skatt og rammetilskudd2015
Opprinnelig
vedtatt budsjett
2015
Justert budsjett
per 2. tertial
2016
Vedtatt
budsjett
2017
Vedtatt
budsjett
2018
Vedtatt
budsjett
2019
Vedtatt
budsjett
Formue- og inntektsskatt -4 989 800-4 799 400-5 092 000-5 134 000-5 182 000-5 234 000
Vekst fra året før4,5 %0,5 %6,1 %0,8 %0,9 %1,0 %
% av landsgjennomsnittet143,3 %139,2 %137,9 %137,9 %137,8 %137,8 %
Antall innbyggere 01.01.xx132 102132 102133 209134 349135 636137 042
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 77236 31138 22638 21438 20538 193
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 26 35626 10027 71827 71727 71727 718
Diff. Stavanger og landsgj.snittet11 41610 21110 50810 49710 48810 475
Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)-2 945 700-2 942 458-2 998 000-3 010 000-3 027 800-3 051 900
Utgiftsutjevning460 946460 900457 171462 148465 348478 948
INGAR 8 3298 3297 5778 0008 0008 000
Saker med særskilt fordeling-9 975-9 975-17 348-17 348-17 348-17 348
Storbytilskudd-47 200-47 202-49 000-49 400-49 800-50 300
Tapskompensasjon skjønn-27 400-27 400-27 400-27 400-27 400-27 400
Saldering NB /RNB-38 494-13 500-13 500-13 500-13 500
Prosjektskjønn-1 350
Ekstra tiltaksmidler vedlikehold/rehab.-12 700
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.-2 561 000-2 597 650-2 653 200-2 647 500-2 662 500-2 673 500
Inntektsutjevning 954 700856 500888 700896 200904 500913 400
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning-1 606 300-1 741 150-1 764 500-1 751 300-1 758 000-1 760 100
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet-6 596 100-6 540 550-6 856 500-6 885 300-6 940 000-6 994 100
Sum endring i %4,8 %0,4 %0,8 %0,8 %
Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter 2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter