Tabell 3.11 viser hvordan finansieringen av kommunens investeringer i perioden 2016-2019 er fordelt på egenfinansiering og låneopptak. Låneopptaket som framkommer i tabellen under er eksklusiv startlån og lån til kommunale foretak.

Finansiering av investeringer2016201720182019Gjennomsnitt i 2016-2019Mål
Andel egenfinansiering53 %44 %91 %59 %59 %> 50 %
Andel lånefinansiering47 %56 %9 %41 %41 %
Tabell 3.11 Investeringer - fordeling av finansieringskilder og andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Egenfinansieringen bør på sikt ligge på 50 % for å bevare en bærekraftig økonomi. Andelen egenfinansiering varierer betydelig mellom årene i planperioden, men ligger i gjennomsnitt på 59 %. Høyest egenfinansieringsandel av investeringer er i 2018 på 91 %. Dette er relatert til forventet oppstartstilskudd fra staten i forbindelse med 123 nye plasser i Lervig sykehjem (kr 230,2 mill.). For planperioden samlet er andelen egenfinansiering således i tråd med anbefalt målsetting.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

3.8.4 Finansiering av investeringene 3.8.4 Finansiering av investeringene