Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket

  • funksjon 340; produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR.
  • Funksjon 345; Distribusjon av vann

Avløpsverket

  • funksjon 350; avløpsrensing.
  • funksjon 353; avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag 20162016201720182019
Vannverket
Fastledd, IVAR18 28422 67126 82828 276
Mengdevariabelt ledd, IVAR26 39031 32836 22536 808
Bemanningsøkning iht Hovedplan1 0501 4001 7502 100
Driftsutgifter/generell prisstigning35 01035 10435 87136 657
Avsivninger 19 18320 45421 74823 000
Renter restkapital9 29510 10810 98811 862
Gebyrgrunnlag109 212121 065133 410138 703
Foreslåtte inntekter−104 297−119 196−133 102−138 565
Dekningsgrad95,5 %98,5 %99,8 %99,9 %
Avløpsverket
Avløpsrensing IVAR92 78395 41799 509104 437
Bemanningsøkning iht Hovedplan1 0501 4001 7502 100
Driftsutgifter/generell prisstigning39 92840 76241 64742 550
Avskrivninger 38 37839 14339 94640 717
Renter restkapital17 63518 14218 68019 220
Gebyrgrunnlag189 774194 864201 532209 024
Foreslåtte inntekter−193 841−193 841−193 841−206 441
Dekningsgrad102,1 %99,5 %96,2 %98,8 %
Tabell 4.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2015
Last ned tabelldata (Excel)

 Prisen for vann 2016 økes med 5 %. Prisen for avløp er uendret. Alle priser er eksklusiv MVA.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget 4.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget