Vann

a) Ubebygde eiendommer:

Gebyret for disse er satt til kr 0 per år

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 4,36 per m2 brutto gulvareal pr år

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 3,36 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2

Avløp

a) Ubebygde eiendommer:

Gebyret for disse er satt til kr 0 per år

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 6,61 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.1.3 Årsgebyrer 4.1.3 Årsgebyrer