Slamgebyrene er faste beløp, per abonnement, uavhengig av mengde/volum:

  • Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46.
  • Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 646,37.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.1.7 Slamgebyr 4.1.7 Slamgebyr