Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven økes med 2 %.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Gebyr for oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 – 500 m²22 400
Areal fra 501 – 2000 m²24 500
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 100
Tabell 4.19 Gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et 1/2 gebyr etter dette pkt.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

Reduksjon gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn
6 - 10 tomter10 % reduksjon
11 - 25 tomter15 % reduksjon
26 og flere tomter20 % reduksjon
Tabell 4.20 Reduksjon gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For store eiendommer (fradelinger) som skal deles opp senere, beregnes 1/2 gebyr

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn/ukjent eie

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier
Areal fra 0 - 150 m² 18 400
Areal fra 151 – 500 m²22 400
Areal fra 501 – 2000 m²24 500
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 100
Tabell 4.21 Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn/ukjent eie
Last ned tabelldata (Excel)

Beløpet inkluderer utlysning i avis, ikke dokumentavgift

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon
Areal fra 0 – 50 m²10 600
Areal fra 51 – 250 m² 13 200
Areal fra 251 – 2000 m²15 300
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 100
Tabell 4.22 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

Reduksjon i gebyr ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal
6 - 10 tomter10 % reduksjon
11 - 25 tomter15 % reduksjon
26 og flere tomter20 % reduksjon
Tabell 4.23 Reduksjon i gebyr ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal
Last ned tabelldata (Excel)

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Areal fra 0 – 2000 m² 32 000
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 100
Tabell 4.24 Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 4.10.1 Oppretting av matrikkelenhet