Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 4.10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken