Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Gebyr for grensejustering, grunneiendom
Areal fra 0 – 100 m² 7 400
Areal fra 101 – 150 m²9 600
Areal fra 151 – 250 m²12 600
Areal fra 251 – 500 m²15 800
Tabell 4.25 Gebyr for grensejustering, grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens arealet, men den maksimale grensen settes til 1000 m²

Gebyr for grensejustering, anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m²17 000
Areal fra 251 – 1000 m²20 000
Tabell 4.26 Gebyr for grensejustering, anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.10.3 Grensejustering 4.10.3 Grensejustering