Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

KvadratmeterGebyr
Areal fra 0 – 250 m² 16 000
Areal fra 251 – 500 m² 20 000
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på2 100
Tabell 4.27 Gebyr ved arealoverføring av grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

Gebyr ved arealoverføring av heftefrie eiendommer
Areal fra 0 – 250 m² 12 800
Areal fra 251 – 500 m² 17 000
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på:2 100
Tabell 4.28 Gebyr ved arealoverføring av heftefrie eiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m² 22 400
Areal fra 251 – 500 m² 26 500
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på:2 100
Tabell 4.29 Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.10.4 Arealoverføring 4.10.4 Arealoverføring