Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.10.9 Betalingstidspunkt 4.10.9 Betalingstidspunkt