Gebyr for mindre endringer
Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst6 090
For arealer t.o.m. 2 000 m221 430
For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m235 660
For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m257 270
For arealer over 10 000 m271 630
Tabell 4.36 Gebyr for mindre endringer
Last ned tabelldata (Excel)

Tilleggsgebyr:

  • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 640
  • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: kr 3 640

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.12.2 Mindre endringer 4.12.2 Mindre endringer