Festeavgift for urne- og kistegraver økes med kr 10 som følge av prisvekst de to foregående år. De resterende avgiftene holdes uendret.

FormålAvgiftssatser 2015Avgiftssatser 2016
Festeavgift for urne- og kistegraverkr 150kr 160
Kremasjonsavgift utenbys rekvirentkr 5 300kr 5 300
Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirentkr 2 200kr 2 200
Tabell 4.37 Avgifter for gravlundtjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.13 Avgifter for gravlundtjenester 4.13 Avgifter for gravlundtjenester