Vedtatt foreldrebetaling per år

Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Prisen for en full plass i barnehage er vedtatt til kr 29 205 per år. Betalingen i kommunale barnehager fordeles forskuddsvis over 11 betalingsterminer. August er betalingsfri. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer.

Plasstype inntil100 %
45 timer
80 %
36 timer
60 %
27 timer
50 %
22,5 timer
40 %
18 timer
20 %
9 timer
Barnepark
Betaling totalt per måned (i elleve måneder)2 6552 1241 5931 3281 062531531
Betaling per år29 20523 36417 52314 60311 6835 8415 841
Tabell 4.7 Foreldrebetaling per år
Last ned tabelldata (Excel)

Kost- og turpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.5.1 Foreldrebetaling 4.5.1 Foreldrebetaling