Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet består av ferieklubber med base i kommunens bydelshus, sommerleirer på Vier, og sommerskole i Lundsvågen.

Betalingssatsene Fiks Ferigge Ferie (FFF) økes med kommunal deflator på 2,7 %.

Type tilbudPris egenandelPris egenandel 2016
Ferieklubbkr 1 700kr 1 745
Sommerleirkr 2 700kr 2 775
Sommerskolekr 2 200kr 2 260
Tabell 4.11 Egenandel Fiks Ferigge Ferie
Last ned tabelldata (Excel)

K46

K46 er et hjelpetilbud for unge med rusproblemer i alderen 16 – 25 år, der målet er å gi unge en mulighet til et liv uten avhengighet av rusmidler. K46 har to avdelinger; 1.etg er et lavterskel dag/kveldstilbud der det legges vekt på veiledning, og 2.etg som er et heldøgnstilbud med 5 plasser, for ungdom som venter på langvarig behandling, bolig og/eller andre hjelpetiltak.

Egenandel døgnpris K46 2.etg økes med 2,7 % til kr 277.

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi.

Type arrangement/leietaker Pris
Private barneselskaper500 pr gang
Private arrangementHverdager under 3 timer330 pr time
Private arrangementHverdager over 3 timer1 320 pr gang
Private arrangementKveldstid fre- lør- eller søndag1 320 pr gang
Private arrangementHele dagen fre- lør- eller søndag1 925 pr dag
Private arrangementHele helgen3 850 pr helg
Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole0
Frivillige lag og organisasjoner0
Møter kommunale etater i bydelen0
Fast lagerplass for brukere av bydelshuset750 pr år
Frisør / fotpleier50 pr time
Privat næringsvirksomhetFast kontorplass3 450 pr måned 
OrganisasjonerFast kontorplass2 000 pr måned 
Ungdomsorganisasjoner u/ansattFast kontorplass750 pr måned 
Ungdomsorganisasjoner m/ansattFast kontorplass1 500 pr måned 
Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang250 pr 6 timer/uke 
Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang150 pr 3 timer/uke 
Tabell 4.12 Gebyrer ved leie av lokaler i kommunens bydelshus
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.6.2 Ungdom og fritid 4.6.2 Ungdom og fritid