Kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 1,5 % til følgende beløp med virkning fra 1.1.2016:

AktivitetPris 2015Foreslått pris 2016Endring i kr
Instrumental-/vokalundervisning3 6003 65050
Musikk fra livets begynnelse3 2003 25050
Musikklek 3-4-5 år3 2003 25050
Kulturkarusellen 1 & 2 klasse (inkl. 100,- i materiell)3 3003 35050
Kulturskolekor3 2003 25050
Lørdagsskolen instrument7 2007 300100
Barnedans (nybegynnere)3 2003 25050
Dansepartier 3 6003 65050
Talentklasse dans6 7006 900200
Bilder/visuelt/fotobehandling (inkl. materiell)3 8203 970150
Drama/teater (inkl. Materiell)3 8203 970150
Drama/teater voksen7 5807 5800
Samspill1 2001 2000
Tabell 4.13 Elevkontingent Stavanger kulturskole 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.7 Elevkontingent Stavanger kulturskole 4.7 Elevkontingent Stavanger kulturskole