Betaling for langtidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester og er på ; 75 % av inntekt mellom kr 7 800 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 800 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2016.

Langtidsopphold på institusjon omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 75 % av inntekt mellom kr 7 800 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 800 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2016.

Maksimalsatsen foreslås økt til kr 64 666 fra 1.1.2016 med forbehold om endring i bystyresak, tertialrapporten, som behandles i juni 2016.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.8.1 Betaling for langtidsopphold 4.8.1 Betaling for langtidsopphold