Opphold ved trygghetsavdeling er ikke hjemlet i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgsavdelinger. Pris for opphold ved trygghetsavdeling kan derfor overstige pris for korttidsopphold i institusjon, som er hjemlet i forskrift.

Prisen økes med 5 % fra 01.01.2016, avrundet til nærmeste femkrone:

NettoinntektPris per døgn
Under 2 G (0 – 180 136)325
2G – 3G (180 136 – 270 204)            400
Over 3G (over 270 204)485
Tabell 4.18 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.8.12 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling 4.8.12 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling