Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2016.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift. I tillegg betales det for måltider. Betaling for måltider økes med 5 % til kr 48 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 85 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

NettoinntektPris per opphold 2016
Under 2G (0 – 180 136) 128
Over 2G (>180 136)165
Tabell 4.14 Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider
Last ned tabelldata (Excel)

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.8.7 Betaling ved dagsentertilbud 4.8.7 Betaling ved dagsentertilbud