Prisen økes med kommunal deflator for 2016 på 2,7 %, fra 1.1.2016.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 190 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet.

Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2016:

NettoinntektMånedssats
Under 2G (0-180 136) (inkl. ev praktisk bistand)                190
2G– 3G (180 136–270 204)                     278
Over 3G (270 204)                                  556
Tabell 4.16 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.8.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm 4.8.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm