Arbeidet med menneskelige ressurser i Stavanger kommune omhandler en rekke aktiviteter og oppgaver. Det handler om best mulig ressurs- og bemanningsplanlegging og hvordan rekrutteringsprosesser kan sikre kompetente medarbeidere og gi dem innføring i virksomheten. Videre er det viktig å arbeide for å ivareta og utvikle medarbeiderne gjennom god kompetanseplanlegging og ved å legge til rette for jobbengasjement og arbeidsglede.

HR-arbeidet i kommunen innebærer strategisk og daglig personalledelse, utvikling og endring, operativ drift og personaladministrative oppgaver. Utvikling av organisasjonen, arbeidsprosesser og samhandling er også sentrale sider av HR-arbeidet, sammen med utøvelsen av tydelig lederskap på alle nivåer. Dette skal skje i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Kommunens økonomiske situasjon medfører behov for endring i tjenesteleveransene og forventningene til de kommunale tjenestene. Omstilling og tilpasning vil prege organisasjonen framover. Økende arbeidsledighet krever at kommunen i samarbeid med næringslivet, utdannings- og utviklingsmiljøer, NAV og andre aktuelle aktører, er med på å fremme næringsutvikling og legge til rette for nye arbeidsplasser i regionen. Dette vil kreve tilrettelegging og tiltak fra kommunen som det må tas høyde for.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.1 Innledning 4.1 Innledning