Bystyret har vedtatt at det skal etableres to nye kommunale foretak. For det første et foretak som skal bidra til å fremme boligproduksjon, legge til rette for utbygging og inngå i samarbeid med andre eiendomsselskap om utvikling av prioriterte utbyggingsområder. Kommunens ubebygde eiendommer og andre eiendommer som skal utvikles, vil bli tillagt selskapet, som med det får ansvar for å sikre areal til kommunale utbyggingsbehov, og legge til rette for nybygging i Stavanger. Det skal også etableres et eget boligforetak for å forvalte, drifte og utvikle de kommunale boligene enda bedre. I utgangspunktet skal alle oppgavene relatert til boliger flyttes over til det kommunale foretaket. Dette gjelder også selvbyggerordningen.

Samtidig fortsetter Stavanger kommune å bygge byen med stolthet. Nye bygg og anlegg som skateanlegget på Tasta, Gamlingen og Lervig sykehjem skal på plass og gi grunnlag for aktivitet, velferd og trivsel.

BMU skal fortsatt bidra til at Stavanger kommune går foran, både ved å utvikle egne tjenester og danne grunnlag for nye løsninger, gjennom prosjekter som Triangulum.

I 2016 er det 150 år siden Stadsingeniøren ble etablert i Stavanger, dette ble starten på alle kommunenes tekniske tjenester (inklusive interkommunale selskap) som i dag bidrar til trygghet i Stavanger, og med en standard og historie som kommunen er stolte av å kunne markere i jubileumsåret.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

7.1 Innledning 7.1 Innledning