Årlig     Annet hvert år     Hvert tredje år     Hvert fjerde år

2016 2017 2018 2019
Oppvekst og levekår
Skole 3., 6., 9 trinn (foresatteundersøkelse) Skole 3., 6., 9 trinn (foresatteundersøkelse) Skole 3., 6., 9 trinn (foresatteundersøkelse) Skole 3., 6., 9 trinn (foresatteundersøkelse)
Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelse) Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelse) Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelse) Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelse)
Barnehage (foresatteundersøkelse) Barnehage (foresatteundersøkelse) Barnehage (foresatteundersøkelse) Barnehage (foresatteundersøkelse)
Stavanger legevakt Stavanger legevakt Stavanger legevakt Stavanger legevakt
SFO, 2.trinn (foresatteundersøkelse) Ressurssenter for styrket barnehagetilbud SFO, 2.trinn (foresatteundersøkelse)  Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
Hjemmesykepleie Hjemmehjelpstjenesten Pårørendeundersøkelse PUH Hjemmesykepleie
Aktivitetssenter psykisk helse Kulturskolen (foresatteundersøkelse) Avlastning i bolig Oppvekst og levekårservice
Bofellesskap psykisk helse Jordmortjenesten Korttidsopphold sykehjem Aktivitetssenter psykisk helse
Helsestasjon Bofellesskap psykisk helse
Fysio- og ergoterapitj.
Sykehjem (pårørende)
Ungdomsundersøkelsen
Bymiljø og utbygging
VA-tjenester VA-tjenester VA-tjenester VA-tjenester
Renovasjon Renovasjon Renovasjon Renovasjon
 Idrett  Idrett
 Destinasjonsparker (ParkCheck)  Destinasjonsparker (ParkCheck)
 Nabolagsparker (ParkCheck)  Nabolagsparker (ParkCheck)
Personal og organisasjon
Medarbeider­undersøkelse Medarbeider­undersøkelse Medarbeider­undersøkelse Medarbeider­undersøkelse
Servicetorget Servicetorget Servicetorget Servicetorget
Andre
Internbruker  Internbruker
Tabell 9.6 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2016 – 2019
Last ned tabelldata (Excel)

Det vil bli foretatt en evaluering vedrørende hyppighet samt nye brukerundersøkelser i neste års handlings- og økonomiplan.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

9.3 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2016 – 2019 9.3 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2016 – 2019