Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjonerVedtatt budsjett
2015
SøknadsbeløpVedtatt budsjett
2016
Oppvekst og levekår
1A-alarm, driftstilskudd0480 000100 000
2A-alarm, styrke mødre sammen0292 00050 000
3Aleneforeldre, Snehvit prosjekt01 060 0000
4Amathea, veiledning for gravide86 000100 00084 000
5Ananke Stavanger25 00000
6Blå kors Norge, tiltak Kompasset Sandnes0500 000100 000
7Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland150 000150 000147 000
8Engøyholmen kystkultursenter, inkl. brannbåt Nøkk1 932 0003 000 0001 876 000
9Fontenehuset 1 704 0002 000 0001 655 000
10Frelsesarmeens gatefotball100 0000280 000
11Funkis huset90 000100 00050 000
12Hinnasenteret (inkludert variable tilskudd)1 236 0001 236 0001 213 000
13Kanhaug Håp0100 0000
14KIA - Kristent interkulturelt arbeid 204 000500 000198 000
15Kirkens bymisjon, Albertine 1 100 0001 200 0001 068 000
16Kirkens bymisjon, Jobb 11 000 0001 100 000971 000
17Kirkens bymisjon, Gatejurist300 000350 000291 000
18Kirkens bymisjon, Gateprest115 000150 000112 000
19Kirkens bymisjon, Natteravnene720 000750 000699 000
20Kirkens bymisjon, Skattkammeret- utstyrssentral 0800 0000
21Kirkens bymisjon, Ventilene-for unge pårørende0150 000100 000
22Kirkens SOS i Rogaland374 000380 000363 000
23Kreftomsorg i Rogaland (KOR) driftstilskudd254 000400 000247 000
24Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par080 00070 000
25Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kurs i Mindfulness/Stressmestring0250 0000
26Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kurs UNG i Vest0200 000100 000
27LLH Rogaland 94 000130 00091 000
28LPP Rogaland, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse10 20025 00012 000
29Mental helse Stavanger105 000105 000102 000
30Mental helse ungdom Stavangerregionen40 00040 00040 000
31Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger300 000400 000291 000
32Norges ME forening, familiemøter075 00060 000
33Norges ME forening, informasjonsmøter/kurs050 00040 000
34Norges ME forening, Kompetanseheving ME oppvekst miljøspesial fokus på barn , ungdom og unge025 0000
35RIO - Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon 40 00050 00040 000
36Rus-Nett Rogaland164 000200 000159 000
37Røde Kors Stavanger - besøktjenesten0250 000100 000
38Røde Kors Stavanger - EVA tiltak0150 000100 000
39Røde Kors Flyktningguide250 000300 000243 000
40Røde Kors Stavanger - nettverk etter soning95 00000
41SELVHJELP for innvandrere og flyktninger ( SEIF)290 000392 000282 000
42Senter for spiseforstyrrelser165 000200 000160 000
43SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger 150 000150 000146 000
44Skipper Worse totalt (inkludert variable tilskudd)5 535 0005 800 0005 376 000
45Skipper Worse, prosjekt 60+ treningstilbud428 000428 000416 000
46SMISO Senter mot seksuelle overgrep180 000250 000175 000
47Sosialt / helsefremmende arbeid430 0000430 000
48Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - konferanse om individuell jobbstøtte og recovery ved psyk.0200 0000
49Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info193 000200 000187 000
50Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - samhandling for eldres helse- SESAM konferansen 20160200 0000
51Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene153 000153 000149 000
52Stiftelsen Pårørende Senteret, Vaisenhusgate 391 232 0002 000 0001 196 000
53Stiftelsen Pårørende Senteret - Barne- og ungdomskontakt300 000300 000291 000
54Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård612 000710 000591 000
55Stiftelsen Varmestuens venner01 200 0000
56Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner7 997 0007 997 0007 797 000
57Tjensvoll menighetsdagsenter20 00020 00020 000
58Veiledningssenteret for pårørende, Sandnes0200 0000
Sum Oppvekst og levekår28 173 20037 528 00028 268 000
Vedtatt budsjett 2015SøknadsbeløpVedtatt budsjett
2016
Bymiljø og utbygging
59Tilskudd til idretten8 450 0008 450 000
60Stavanger Ishall4 375 0004 375 000
61Stimuleringstilskudd682 000682 000
62Jæren Friluftsråd1 664 0001 731 000
63Ryfylke friluftsråd1 664 0001 731 000
64Rogaland Arboret690 000700 000
65Stavanger Sentrum AS900 000900 000
66Stavanger turnforening300 000300 000
67Ynglingehallen1 032 0001 032 000
68Verdens Energibyer72 00080 000
69Beach volleyball World Tour Stavanger2 500 0002 500 000
70Reservekonto idrett1 700 000700 000
71Lysefjorden Utvikling AS220 000220 000
72Urban Sjøfront AS500 000500 000
Sum Bymiljø og utbygging24 749 00023 901 000
Vedtatt budsjett 2015SøknadsbeløpVedtatt budsjett
2016
Kultur og byutvikling
REGIONALE M.V.
73MUST - Museum Stavanger16 766 00020 048 00016 944 000
74Jernaldergården v/Arkeologisk Museum141 000425 000141 000
75Norsk Oljemuseeum2 063 0002 200 0002 063 000
76Utvandrersenteret330 000750 000330 000
77Rogaland kunstsenter853 000874 325853 000
78Tou Scene2 852 0002 852 0002 912 000
79Kunstskolen i Rogaland504 000519 000504 000
80Filmkraft Rogaland1 530 0003 300 0001 530 000
81Stiftelsen Veteranskipet Rogaland293 000350 000293 000
82Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret18 484 00020 038 00018 398 000
83Stavanger Symfoniorkester22 699 00023 109 00023 130 000
Sum Regionale m.v.66 515 00074 465 32567 098 000
KOMMUNALT FINANSIERTE INSTITUSJONER
84Norsk lydinstitutt2 419 0002 500 0002 467 000
85STAR driftstilskudd600 000700 000600 000
86Stavanger kunstforening861 0002 000 000861 000
87Frida Hansens hus223 000300 000223 000
Sum Kommunalt finansierte institusjoner4 103 0005 500 0004 151 000
DIV. TILSK. ( SEKKEPOST), STIPEND, PRISER
88Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid7 000 0007 000 000
89Tilskudd til kor og korps442 000442 000
90Tilskudd kulturorganisasjoner283 000283 000
91Tilskudd til voksenopplæring28 00028 000
92Tilskudd til kulturtiltak for eldre50 00050 000
93Kulturstipend350 000350 000
94Stavanger kommunes kulturpris50 00050 000
95Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter3 100 0003 100 000
96Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur850 000850 000
97Tilskudd visuell kunst400 000400 000
Sum Div. tilsk. ( sekkepost), stipend, priser12 553 000012 553 000
Sum Kultur og byutvikling83 171 00079 965 32583 802 000
Vedtatt budsjett 2015SøknadsbeløpVedtatt budsjett
2016
Diverse tilskudd
98Senter for int. kommunikasjon - SIK181 000200 000181 000
99Petrad190 000215 000190 000
100Gladmat festival1 153 0001 300 0001 153 000
101Studentersamfunnet Folken 675 000925 000675 000
102Kirkelig dialogsenter400 000450 000400 000
103Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL)75 00075 000
Sum2 599 0003 165 0002 674 000
MEDLEMSAVGIFT/KONTINGENT
104Tilskudd ASSS-samarbeid 230 000305 000305 000
105Region Stavanger BA2 746 0002 774 1422 774 142
106Nordsjøvegen - medlemsavgift55 00055 23156 000
107IS-Fjordvegen Rute 13 - medlemsskap 2016 (FSK-vedtak 27.08.15)30 00030 000
108Storby Marin (FSK-vedtak 21.02.13)50 00050 000
109Norsk pasientskadeerstatning3 500 0004 360 0964 000 000
110Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing649 000667 911667 911
Sum medlemsavgift/kontingent7 180 0008 242 3807 883 053
KOMMUNALT RÅD, KOMITÉ, TV AKSJON
111Eldrerådet513 000513 000513 000
112Funksjonshemmedes råd33 00033 00033 000
113Innvandrerrådet33 00033 00033 000
11417. mai komité700 000700 000700 000
115Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger131 000132 102132 102
116TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger66 00066 05166 051
Sum kommunalt råd, komité, TV-aksjon1 476 0001 477 1531 477 153
ANDRE RESERVEKONTI
117Disposisjonskonto, rådmannen 1 190 0001 190 0001 190 000
118Ordinær Reservekonto inkludert næringsfondet7 200 0007 200 0007 200 000
118.1Næringsfondet1 000 0001 000 000750 000
118.2Norway Chess - jfr. FSK sak 15.10.2015500 000750 000500 000
118.3Tour de Fjords - jfr. FSK sak 24.09.20151 500 0002 500 0001 500 000
118.4Skape - jfr. FSK-vedtak 21.05.2015500 000693 535693 535
118.5Til fri disposisjon ordinær reservekonto i 20163 700 0002 256 4653 756 465
Sum andre reservekonti8 390 0008 390 0008 390 000
Sum diverse tilskuddskonto19 645 00021 274 53320 424 206
Sum alle tilskudd155 738 200138 767 858156 395 206
Tabell 3.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Last ned tabelldata (Excel)

Merknader til tabell – tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner i 2016.

Oppvekst og levekår

 1. A-alarm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,480 mill. til drift for å kunne dekke deler av lønnsutgiftene og høy husleie. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,100 mill.
 2. A-alarm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,292 mill. til oppstart av mor/barn gruppa: Styrke Mødre Sammen, som skal hjelpe til med å leve rusfritt liv sammen med barnet sitt i samarbeid med brukerutvalget ved Rogaland A-senter, samt forsterke helsestasjoner i Stavanger. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,050 mill.
 3. Aleneforeldreforeningen i Rogaland søker om driftsstøtte kr 1,060 mill. til oppstart av Snehvit prosjektet i Stavanger Kommune, avlastning og nettverk for aleneforeldre. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 4. Amathea, veiledning for gravide, søker om kr 0,100 mill. til driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,084 mill.
 5. Ananke Stavanger brukerorganisasjon/støtteforening for mennesker med tvangslidelser har ikke søkt midler for 2016.
 6. Blå Kors Norge i Sandnes søker om kr 0,500 mill. støtte til tiltaket Kompasset-lavterskeltilbud, til tenåringer og unge voksne som har vokst opp i familier med alkoholproblemer eller andre rusproblemer. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,100 mill.
 7. Dyrebeskyttelse Sør –Rogaland søker om kr 0,150 mill. til drift. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,147 mill.
 8. Engøyholmen kystkultursenter, alternativ skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger søker om kr 3,000 mill. i driftstilskudd til kulturminnevern. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,876 mill.
 9. Fontenehuset søker om kr 2,000 mill. for 2016 til å opprettholde kvaliteten, samt forventet utvikling i aktivitet og kvantitet.  Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,655 mill.
 10. I 2016 søkte Frelsesarmeens gatefotball midler gjennom opptrappingsplanen innenfor rusfeltet. Stavanger kommune fikk fra Fylkesmannen kr 8,686 mill. til kommunalt rusarbeid. Frelsesarmeen gatefotball har av dette beløpet fått overført kr 0, 280 mill. til 0,5 årsverk.
 11. Funkis Huset Sandnes søker om kr 0,100 mill. til drift med bakgrunn i høye bruker- og besøkstall fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,050 mill.
 12. Hinnasenteret søker om kr 1, 236 mill. til driftsutgifter av senteret Tilskuddet til Hinnasenteret har til nå bestått av to deler; et basistilskudd (jf. tilskudds tabellen) og et aktivitetstilskudd. Bystyret har vedtatt fra 2016 å slå disse sammen til et fast tilskudd på kr 1,213 mill.
 13. Kanhaug Håp søker om kr 0,100 mill. til støtte til barns utdanning/ skolegang i Sierra Leone. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 14. KIA søker om kr 0,500 mill. til utvidet aktivitet. Det gjelder kostnader til undervisnings- lokaler, flerkulturelle middager, forebyggende helsearbeid, språktrening, kursing, tilrettelegging for integrering og relasjonsbygging på kr 0,350 mill. og kr 0,150 mill. til del finansiering av prosjektmedarbeiderstilling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,198 mill.
 15. Kirkens bymisjon Albertine søker om kr 1,200 mill. til tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og videre arbeid mot gateprostitusjon, menneskehandel og helsetilbud. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,068 mill. til dette formålet.
 16. Kirkens Bymisjon Jobb1 søker om kr 1,100 mill. til drifts- og lønnstilskudd. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,971 mill.
 17. Kirkens Gatejurist søker om kr 0,350 mill. til delfinansiering av en stilling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,291 mill.
 18. Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 0,150 mill. for å kunne øke stillingen for gatepresten. En utvidelse av stillingen vil kunne medføre økt satsing i forhold til legemiddelassistert rehabilitering og oppfølging av LAR- pasienter og Leve med HIV.  Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,112 mill.
 19. Kirkens Bymisjon Natteravnene søker om kr 0,750 mill. som begrunnes med en generell lønns- og prisvekst. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,699 mill. til dette formålet.
 20. Kirkens Bymisjon Skattkammeret – utstyrssentral søker om kr 0,800 mill. i støtte til gratis utlånssentral av sportsutstyr til barn og unge i alderen opp til 18 år i Stavanger. Bystyret har vedtatt  å ikke innvilge denne søknaden.
 21. Kirkens Bymisjon Ventilene søker om kr 0,150 mill. til tiltaket Ventilene som tilbyr helge- og ferietilbud til unge pårørende i alderen 6-23 år. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,100 mill.
 22. Kirkens SOS i Rogaland søker om kr 0,380 mill. i støtte til døgnåpen krisetelefontjeneste. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,363 mill.
 23. Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om kr 0,400 mill. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,247 mill. til dette
 24. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,080 mill. til å gjennomføre kommunikasjonskurs for par. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,070 mill.
 25. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 0,250 mill. til å gjennomføre kurs i Mindfulness/Stressmestring. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 26. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,200 mill. til kurs UNG i Vest. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,100 mill.
 27. LLH Rogaland, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transepersoner, søker om kr 0,130 mill. pga. økning i leie- og strømutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,091 mill.
 28. LPP – Rogaland, landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, søker om kr 0,025 mill. til å dekke utgifter til samling for LPP representanter, og gjennomføre kursing/informasjon/informasjonsutveksling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,012 mill.
 29. Mental helse Stavanger søker om kr 0,105 mill. i driftsmidler til å dekke utgifter til tilbud for mennesker som sliter med sin psykiske helse. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,102 mill.
 30. Mental helse ungdom Stavangerregionen søker om kr 0,040 mill. til driftsutgifter av ungdomslaget og treffsted på Metropolis. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,040 mill.
 31. Norges Døveforbund (NDF) –Stavanger søker om kr 0,400 mill. med bakgrunn i økte i lønns -og driftsutgifter. Bystyret har vedtattå innvilge kr 0,291 mill.
 32. Norges ME forening Rogaland Fylkeslag søker om kr 0,075 mill. til å etablere møteplass for familiene/pårørende til barn, ungdom, og unge voksne med myalgisk encefalomyelitt/encefalopati (ME). Hovedfokus er å øke faglig erfaringsutveksling, samt erfaringsutveksling mellom partnere. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,060 mill.
 33. Norges ME forening Rogaland Fylkeslag søker om kr 0,050 mill. for å gi vesentlig informasjon om sykdommen og hvordan man skal forholde seg til unge som har myalgisk encefalomyelitt/encefalopati (ME) når man arbeider i skolevesenet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,040 mill.
 34. Norges ME forening Rogaland Fylkeslag søker om kr 0,025 mill. støtte til kompetanseheving på området, spesielt i helsevesenet og i skolevesenet gjennom avholdelse av fagdag/fagmøter. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 35. RIO, rusmisbrukernes interesseorganisasjon søker om kr 0,050 mill. til brukermedvirkning i Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,040 mill.
 36. Rus-Nett Rogaland søker om kr 0,200 mill. til driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,159 mill.
 37. Røde Kors Stavanger søker om kr 0,250 mill. til drift for å gjøre besøkstjenesten tilgjengelig for flere ensomme eldre. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,100 mill.
 38. Røde Kors Stavanger –  EVA tiltak, søker om kr 0,150 mill. for å tilby utenlandske kvinner i spesielt sårbare livssituasjoner en individuell, behovstilpasset oppfølging over tid. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,100 mill.
 39. Røde Kors Flyktningguide søker om kr 0,300 mill. med bakgrunn i økt aktivitet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,243 mill.
 40. Røde Kors Stavanger-nettverk etter soning har ikke søkt om tilskudd i 2016.
 41. SELVHJELP for innvandrere og flyktninger søker om kr 0,392 mill. til drift. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,282 mill.
 42. Senter for spiseforstyrrelser søker om kr 0,200 mill. til å opprettholde dagens drift, samt å kunne møte det økende behovet i distriktet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,160 mill.
 43. SIS-Studentsamskipnaden i Stavanger UIS søker om permanent driftsstøtte på kr 0,150 mill. til studenthelsestasjon. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,146 mill.
 44. Skipper Worse AS søker om kr 5,800 mill. som begrunnes med aktivitetsøkning, økte transportkostnader og personalutgifter. Tilskuddet til Skipper Worse AS har til nå bestått av tre deler; et basistilskudd (jf. tilskudds tabellen), et aktivitetstilskudd og et tilskudd til middagsdistribusjon. Bystyret har vedtatt fra 2016 å slå disse sammen til et fast tilskudd på kr 5,376 mill.
 45. Skipper Worse, Prosjekt 60+, søker om kr 0,428 mill. til fysisk trening for eldre.    Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,416 mill.
 46. SMISO senter mot seksuelle overgrep søker om kr 0,250 mill. til driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,175 mill.
 47. Midlene knyttet til sosialt/ helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,430 mill.
 48. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 0,200 mill. til gjennomføring av Work in progress –Konferanse 2016. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 49. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 0,200 mill. til drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon.  Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,187 mill.
 50. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 0,200 mill. til gjennomføring av samhandling for eldres helse SESAM konferansen 2016. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 51. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – Schizofrenidagene søker om kr 0,153 mill. til gjennomføring av Schizofreniuken. Bystyret har vedtatt å innvilge 0,149 mill.
 52. Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger søker om kr 2,000 mill. til driftsstøtte, for å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til pårørende. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,196 mill.
 53. Stiftelsen Pårørendesenteret Senteret barne- og ungdomskontakt søker om kr 0,300 mill. til å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til barn og unge som pårørende. Bystyret har vedtatt å innvilge 0,291 mill.
 54. Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård søker om kr 0,710 mill. til en halv stilling og 2 plasser for funksjonshemmede. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,591 mill.
 55. Stiftelsen Varmestuens venner søker om kr 1,200 mill. til drift av et tilbud til mennesker som på grunn av sitt rusmisbruk har behov for mat, klær, husly og menneskelig varme. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.  Til orientering ble det i mars 2015 inngått ny avtale mellom Stavanger kommune og Varmestuen om nedbetaling av restlån, FSK-sak 76/15.
 56. Stimuleringsmidler er i all hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomssekretærer. Bystyret vedtok i sak 99/15 tertialrapportering per 30.4 om å redusere tilskuddspotten til tilskudd til barn og unge med kr 0,200 mill. Bystyret har vedtatt å videreføre dette vedtaket i planperioden og samlet tilskuddsbeløp vil utgjøre kr 7,797 mill.
 57. Tjensvoll menighetsdagsenter søker om tilskudd kr 0,020 mill. i lønns- og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,020 mill.
 58. Veiledningssenteret for pårørende Sandnes søker om kr 0,200 mill. til drift. Bystyret prioriterer tilsvarende organisasjon i Stavanger og vedtar å ikke innvilge denne søknaden.

Bymiljø og utbygging

 1. Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret kultur og idrett. Bystyret har vedtatt kr 8,450 mill. i 2016
 2. Bystyret har vedtatt å opprettholde 2015-nivået på tilskudd til Stavanger Ishall på kr 4,375 mill.
 3. Bystyret har vedtatt å opprettholde 2015-nivået på stimuleringstilskudd fra 2014 på kr 0,682 mill.
 4. Jæren friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2015 på totalt kr 0,067 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,731 mill.
 5. Ryfylke friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Ryfylke friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2015 på totalt kr 0,067 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,731 mill.
 6. Rogaland arboret. Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 5 per innbygger i 2014 (130 754 innbyggere per 01.01.2014). Tilskuddet indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,700 mill.
 7. Stavanger sentrum AS. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,900 mill.
 8. I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen, ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,300 mill.
 9. Kompensasjon for idrettslag sin bruk av Ynglingehallen. Bystyret har vedtatt foreslår å innvilge kr 1,032 mill.
 10. Medlemsavgift i Verdens Energibyer. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,080 mill.
 11. I henhold til formannskapets sak 132/13 vedtas det avsatt kr 2,500 mill. hvert år i perioden 2014-2016 i tilskudd til Beach Volleyball World Tour.
 12. Reservekonto idrett. Bystyret har vedtatt å redusere tilskuddet til større idrettsarrangement med kr 1,000 mill. i forhold til 2015. Det vil da gjenstå kr 0,700 mill. på reservekontoen.
 13. Stavanger formannskap vedtok i møte 29.03.2011 å utbetale et årlig tilskudd med kr 0,200 mill. til grunnfinansiering av Lysefjorden Utvikling AS. Beløpet skal indeksreguleres. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,220 mill.
 14. Formannskapet vedtok i møte 25.10.2012 å utbetale et årlig beløp med kr 0,500 mill. til Urban Sjøfront AS som bagatellmessig støtte. Egen sak om videreføring vil bli fremmet i løpet av 2015. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,500 mill.

Kultur og byutvikling

Regionale

 1. MUST – Museum Stavanger søker om kr 20,048 mill. fra Stavanger kommune. Avtalt fordelingsnøkkel er: Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 16,944 mill. for 2016. Inkludert i dette beløpet ligger avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, tilskudd til Barnemuseet på kr 0,600 mill. etter avtale, bidrag til nytt lokale for Norsk Grafisk museum på kr 0,600 mill., kr 0,436 mill. i forbindelse med konsolidering med Utstein Kloster høsten 2012. Bystyret er gjort oppmerksom på at innbakt i det statlige tilskuddet til MUST er et engangstilskudd til vedlikehold på kr 1,040 mill., som ikke skulle ha vært en del av Stavanger kommunes beregningsgrunnlag iht. fordelingsnøkkel mellom eierne. Bystyret har imidlertid valgt å akseptere at dette engangstilskuddet inngår i beregningsgrunnlaget til MUST for 2016. Disse midlene forutsettes bruk til utvikling/prosjektledelse i forbindelse med kortsiktig ombygging av Muségaten 16.
 2. Jernaldergården søker om kr 0,425 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,141 mill. for 2016.
 3. Norsk Oljemuseum søker om kr 2,200 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune.  Bystyret har vedtatt å bevilge kr 2,063 mill. for 2016.
 4. Utvandrersenteret søker om kr 0,750 mill.  Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,330 mill. for 2016.
 5. Rogaland Kunstsenter søker om kr 0,874 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også Rogaland fylkeskommune om støtte. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,853 mill. for 2016.
 6. Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette vederlaget indeksreguleres fra og med 2016, og det totale vederlaget utgjør kr 2,912 mill.
 7. Kunstskolen i Rogaland søker om kr 0,519 mill. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,504 mill. for 2016.
 8. Filmkraft Rogaland søker om kr 3,300 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 1,530 mill. for 2016. Våren 2015 ble den nye stortingsmeldingen om film lagt fram. I meldingen slås det fast at antallet regionale filmfond skal reduseres fra dagens seks. Fra 2016 vil staten kun bidra med finansiering til tre konsoliderte regionale filmfond. Filmkraft Rogalands datterselskap Filmkraft Fond har på denne bakgrunn innledet samtaler om en eventuell sammenslåing med det regionale filmfondet Fuzz i Bergen, og det er i utgangspunktet enighet om at en konsolidering vil kunne medføre positive synergier for begge parter og for hele Vestlandsområdets filmbransje. Under forutsetning av at samtalene og etter hvert forhandlingene fører fram, vil det høsten 2015 bli fremmet sak til politisk behandling med forslag til etablering av et konsolidert filmfond for Sør-Vestlandet. Saken vil måtte omhandle selskapsstruktur, eierforhold, økonomiske bidrag fra eierne, lokalisering osv.
 9. Veteranskipet Rogaland søker om kr 0,350 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,293 mill. i 2016.
 10. Rogaland Teater søker om kr 20,038 mill. fra Stavanger kommune. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 18,398 mill. for 2016. Driftstilskuddet som bevilges fra kommunen inkluderer kr 1,254 mill. i fast tilskudd til Barne- og ungdomsteateret og kr 0,600 mill. til konseptutvalgsutredning (KVU) for nytt teaterhus.
 11. Stavanger Symfoniorkester søker om kr 23,109 mill. fra kommunen for 2016. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 23,130 mill. for 2016.

Kommunalt Finansierte Institusjoner

 1. Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,500 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet skal reguleres i henhold til inngått bindende avtale. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 2,467 mill. for 2016.
 2. Star – Stavanger Rock søker om kr 0,700 mill. fra Stavanger kommune.  Star har i de siste årene fått en årlig bevilgning på kr 0,600 mill. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,600 mill. for 2016.
 3. Stavanger kunstforening søker om kr 2,000 mill. i tilskudd for 2016. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,861 mill. for 2016.
 4. Frida Hansens hus søker om kr 0,300 mill. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,223 mill. for 2016.

DIV. TILSK. (SEKKEPOST), STIPEND, PRISER

 1. Tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til kulturarrangører, årlig støtte til ensemble, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur, inkludert internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid. Bystyret har vedtatt å bevilge totalt kr 7,000 mill. for 2016.
 2. Driftstilskudd til kor og korps. Bystyret tildeler midler etter regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,442 mill. for 2016.
 3. Driftstilskudd til kulturorganisasjoner søkes gjennom eget søknadsskjema. Bystyret tildeler midler etter regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,283 mill. for 2016.
 4. Driftstilskudd til voksenopplæring. Bystyret tildeler midler etter regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett.  Tilskuddsordningen har lav etterspørsel. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,028 mill. for 2016.
 5. Kulturtiltak og dagsturer for eldre. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,050 mill. for 2016.
 6. Kommunens kunst og kulturstipend er samlet i en pott og utlyses samtidig. Av utlysningen skal det fremgå hva slags stipendordninger kommunen har (kulturstipend, sakprosastipend, filmmanusstipend, og kunstkuratorstipend) og hvem som kan søke på hva. Det skal presiseres at en eventuell tildeling av de ulike typene stipend årlig vurderes med utgangspunkt i mottatte søknader. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,350 mill. for 2016.
 7. Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,050 mill. for 2016.
 8. Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Bystyret har vedtatt å bevilge totalt kr 3,100 mill. for 2016.
 9. Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA), atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter som f.eks. Grafisk Verksted, m.m. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,850 mill. for 2016.
 10. Tilskuddsordningen omfatter støtte til formidling av kunst etter søknad fra Stavanger kunstmuseum (MUST), Kunsthall Stavanger (Stavanger kunstforening), Rogaland kunstsenter og Kunstskolen i Rogaland. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,400 mill. for 2016.

DIVERSE TILSKUDD

 1. Senter for Interkulturell Kommunikasjon (SIK) søker om kr 0,200 mill. til kurs og kompetanseutvikling. Bystyret har vedtatt kr 0,181 mill. til dette formålet
 2. PETRAD, stiftelse under Oljedirektoratet søker om kr 0,215 mill. til finansiering av utenlandsk deltaker på PETRAD’s åtte ukers kurs innen petroleumsfag. PETRAD søker og mottar tilskudd over statsbudsjettet til samme formål. Bystyret har vedtatt kr 0,190 mill. til dette formålet
 3. Gladmatfestivalen søker om totalt kr 1,300 mill. Bystyret har vedtatt kr 1,153 mill.
 4. Studentersamfunnet Folken søker om kr 0,925 mill. til driftstilskudd. Bystyret har vedtatt kr 0,675 mill.
 5. Kirkelig dialogsenter søker om kr 0,450 mill. Bystyret har vedtatt kr 0,400 mill. til dette formålet.
 6. STL – Stavanger samarbeidsrådet for Tros-og Livssynssamfunn søker om kr 0,075 mill. i driftsstøtte til aktiviteter og lønn til deltidsstilling koordinator. Bystyret har vedtatt kr 0,075 mill.

Medlemsavgift/Kontingent

 1. Kontingent for deltakelse i ASSS-nettverk økes i henhold til ny avtale. Bystyret har vedtatt kr 0,305 mill. til dette formålet.
 2. Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås folketall i Stavanger pr 01.01.2015 (132 102 innbyggere per 01.01.2015). Bystyret har vedtatt kr 2,774 mill. til dette formålet.
 3. Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås regulering for medlemsavgifter. Bystyret har vedtatt kr 0,056 mill.
 4. Medlemsavgift til IS Fjordvegen Rute 13 for 2016 er vedtatt i Formannskapet i 27.08.15. Bystyret har vedtatt kr 0,030 mill.
 5. Medlemsavgift Storby Marin – jfr. vedtak i FSK 21.02.13. Bystyret har vedtatt kr 0,050 mill. for 2016.
 6. Norsk Pasientskadeerstatning antyder at erstatningsutbetalingene på landsbasis vil være på om lag kr 150 mill. i 2016. Tilskuddet fordeles etter innbyggertall. Bystyret har vedtatt kr 4,000 mill. til dette formålet.
 7. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 5,30 per innbygger i 2016 (126 021 innbyggere pr. 01.01.2011). Fordelingsnøkkelen justeres hvert 5 år, neste gang i 2016. Bystyret har vedtatt kr 0,668 mill. til dette formålet.

Kommunalt råd/komite/TV-aksjon

 1. Eldrerådet. Bystyret har vedtatt tilskudd til eldrerådet på kr 0,513 mill. for 2016.
 2. Funksjonshemmedes råd. Bystyret har vedtatt tilskudd til funksjonshemmedes råd på kr 0,033 mill. for 2016.
 3. Innvandrerrådet. Bystyret har vedtatt tilskudd til Innvandrerrådet på kr 0,033 mill. for 2016.
 4. 17.mai komite. Bystyret har vedtatt tilskudd til 17.mai komiteen på kr 0,700 mill. i 2016
 5. Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr.01.01.15 – 132 102) til kommunebidraget i 2016. Bystyret har vedtatt kr 0,132 mill. til dette formålet.
 6. TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr.01.01.15 – 132 102) i 2016. Bystyret har vedtatt kr 0,066 mill. i 2016.

Andre reservekonti

 1. Rådmannen kan innvilge tilskudd på inntil kr 100.000 fra rådmannens disposisjonskonto etter søknad fra humanitære organisasjoner, lokale lag og foreninger, kulturarrangement med mer. Hvert halvår orienteres kommunalutvalget om bruken av midlene.  Bystyret har vedtatt disponibel ramme til behandling av søknader på rådmannens disposisjonskonto kr 1,190 mill. i 2016.
 2. Tilskudd fra ordinær reservekonto kan søkes av lokale lag og organisasjoner til kultur, idrett og sosialt arbeid. Søknadene behandles av formannskapet. Norway Chess har søkt om kr 1,200 mill. til arrangementet i 2016 og formannskapet har vedtatt tilskudd på kr 0,500 mill. for 2016 (kr 0,250 mill. fra Næringsfondet og kr 0,250 mill. fra ordinær reservekonto). Jfr. FSK sak 15.10.2015. Næringsfondet reduseres fra kr 1,000 mill. til kr 0,75 mill. i 2016 som følge av bevilgning til Norway Chess på kr 0,250 mill.

Bystyret har vedtatt følgende bevilgninger fra ordinær reservekonto i 2016:

Tour Des Fjords har søkt om årlig tilskudd kr 2,500 mill. i årene 2016-2018. Bystyret har vedtatt årlig kr 1,500 mill. til arrangementet i 2016-2018, jfr. FSK sak 24.09.2015.

Skape søker om kr 0,694 mill. for 2016, basert på innbyggertall pr. 01.01.15 (132.102). Bystyret har vedtatt kr 0,694 mill. til dette formålet i 2016. Jfr. FSK sak 21.05.2015

Disponibel ramme til behandling av søknader på ordinær reservekonto blir i 2016  kr 3,756 mill.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Ikrafttredelse av ny forskrift og finansieringsordning for tilskudd til ikke-kommunale barnehager er satt til 1.januar 2016. I forsalg til statsbudsjett 2016 står det:

«For å sikre betre samsvar mellom utgiftene i dei ikkje-kommunale barnehagane og tilskottet dei får frå kommunen, vil regjeringa frå 2016 gjere endringar i forskrifta om finansiering av ikkje-kommunale barnehagar. Regjeringa vil fastsetje eit sjablongtillegg for pensjonsutgifter på 13 pst. av lønnsutgiftene i dei kommunale barnehagane. Samstundes vil regjeringa innføre ei søknadsbasert ordning slik at ikje-kommunale barnehagar med særleg høge pensjonsutgifter får dekt desse utgiftene. Kapitaltilskottet vil bli differensiert slik at nye barnehagar med høge kapitalkostnader vil få høgre kapitaltilskott enn eldre barnehagar. Regjeringa foreslår også å redusere påslaget for sosiale utgifter i utrekninga av nasjonal tilskottssats for private familiebarnehagar.»

Tilskuddssats for ikke-kommunale ordinære barnehager:
Med utgangspunkt i informasjonen ovenfor, har Stavanger kommune beregnet tilskuddssatsene for ordinære barnehager 2016.

Tilskuddssats for ikke-kommunale familiebarnehager:
Stavanger kommune har de siste årene trappet ned aktiviteten i kommunale familiebarnehager. Siste kommunale familiebarnehage ble avviklet august 2015. Avviklingsprosessen har gjort at kostnadene i kommunale familiebarnehager ikke lenger er representative for den reelle kostnaden ved drift av familiebarnehager. Bystyret har derfor vedtatt å benytte de nasjonale tilskuddssatsene for familiebarnehagedrift fra januar 2016.

Ordinært barnehagetilbud
Årlig tilskuddssats store barn eksl. kapitaltilskudd90 784
Månedlig tilskuddssats store barn eksl. kapitaltilskudd7 565
Tilskudd per oppholdstime store barn eksl. kapitaltilskudd42,03
Årlig tilskuddssats små barn eksl. kapitaltilskudd186 775
Månedlig tilskuddssats små barn eksl. kapitaltilskudd15 565
Tilskudd per oppholdstime små barn eksl. kapitaltilskudd86,47
Satser for kapitaltilskudd ordinære barnehager (nasjonale satser)
For heltidsplassehager i bygg ferdigstilt før 2008, årlig sats per heltidsplass8 800
For heltidsplassehager i bygg ferdigstilt mellom 2008 og 2010, årlig sats per heltidsplass14 100
For heltidsplassehager i bygg ferdigstilt mellom 2011 og 2013, årlig sats per heltidsplass17 400
For heltidsplassehager i bygg ferdigstilt etter 2013, årlig sats per heltidsplass18 300
Familiebarnehager (nasjonale satser)
Årlig tilskuddssats store barn eksl. kapitaltilskudd94 608
Månedlig tilskuddssats store barn eksl. kapitaltilskudd7 884
Tilskudd per oppholdstime store barn eksl. kapitaltilskudd44
Årlig tilskuddssats små barn eksl. kapitaltilskudd196 128
Månedlig tilskuddssats små barn eksl. kapitaltilskudd16 344
Tilskudd per oppholdstime små barn eksl. kapitaltilskudd91
Satser for kapitaltilskudd familiebarnehager (nasjonale satser)
Sats per heltidsplass12 900
Åpne barnehager
Sats per plass per måned i åpne barnehager med maks 15 åpningstimer1 656
Sats per plass per år i åpne barnehager med maks 15 åpningstimer19 868
Sats per plass per måned i åpne barnehager med mer enn 15 åpningstimer2 675
Sats per plass per måned i åpne barnehager med mer enn 15 åpningstimer32 095
Tabell 3.2 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2 Hovedoversikter og driftsrammer 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger